Politica de privacitat

La política de protecció de dades, informació bàsica: N’és responsable ALEGRE ADVOCATS, i la seva finalitat és atendre les diferents sol·licituds per part de l’usuari o titular de les dades. Els destinataris són altres les Administracions y organismes públics pel compliment de les obligacions directament exigibles a ALEGRE ADVOCATS. ALEGRE ADVOCATS està legitimat pel consentiment de l’interessat.

La present Política de Protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitats per l’usuari a través de la web i també per altres vies a ALEGRE ADVOCATS. L’usuari garantitza que les dades aportades són vertaderes sent responsable de qualsevol dany o perjudici, pel incompliment d’aquesta obligació. En el cas de que les dades siguin d’un tercer, l’usuari manifesta haver informat al dit tercer dels aspectes continguts en aquest document i haver obtingut la seva autorització per facilitar les dades a ALEGRE ADVOCATS.

ALEGRE ADVOCATS fa un tractament de la informació facilitada per l’usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diferent tipus portades a terme: gestions, consultes, propostes, temes legals propis de l’activitat de ALEGRE ADVOCATS, comunicacions,

L’usuari que hagi facilitat les seves dades a ALEGRE ADVOCATS, té dret a obtenir confirmació de si ALEGRE ADVOCATS les està tractant, té dret a accedir a les seves dades personal, a sol·licitar la rectificació de les dades que no siguin exactes, i si entre d’altres motius, les dades ja no són necessàries, sol·licitar que ALEGRE ADVOCATS les suprimeixi.